پـــــــــــست ثابت

مـــــــــن و خــــــدام شـــــما و همـــه【ツ】

♋ دنیارو بدن میگم نمیخوام اگه یوقت تو نباشی توش

♋ نباید وایسیم باید بریم برسیم به چیزایی که خواستیم

 دنیا نداره ارزششو که جدی بگیری هر تزشو

 میــــدونم تلاشـــم یــــه روز یـــه جــــایــــی اثـــر میـــکـــنه【ツ】

دل نبند که تش تلخیه میشی مث من و نفس تخلیه


تبریک واسه ی موفقیت جدید....فعلا همین:I

بضی وقتا کم میارم...بفهم که چقد دلم برات تنگه


▂▃ More ▃▂

خـــودمـــــ
سلام ....

این وب فازش عوض میشه

چون من دیگه اون فاطــــــــیما قبـــــــلی نیســتم....

هرکی بدشـــ اومد میــــتونه از لینکاشـــ منـــو حذف کنــــــه...هیچـــ مشکلی همــــــــ به وجود نمیاد

فاز این وب میشه دلمــــ و خودمـــ...میشه زندگیمــــ....

غــرورمو بشــکونی... کمرتــو میــشکونمــ

▂▃ More ▃▂

....
دلم برای کسی تنگ است...آری تنگ است...

دلم برای خودم تنگ است...

دلم تنگ کسی است که نبود...ناگاه امد...ابدی ماند...زود رفت...هرگز نیامد و حال دیگر نیست...

دارد چه بر سرم می اید؟؟

چشمانم را بسته ام...با چشمان خاموش نظاره گر چیستم؟؟

وقتی دلم تو را میخواد...وقتی سایه های دلتنگی بعد از رفتن توست که بر دلم افتاده است...

وقتی دستانم را روبه قاب پنجره چسبانده ام...اما...اما تو نیستی...

اما تو نیستی که دلتنگم و من را دریابی و دستان پر نیازم را بگیری...

چه سود از باهم بودن و تنها ماندن؟؟

وقتی بنا نیست...

وقتی اسمان مقرر کرده است که من و تو "ما" نشویم...

من... تو هستم...سر تا پای تو...

اری تو!!!

بیا...بیا برویم به سویی که خبری نباشد در آن...

خبر از دوری های دل من از تو...

                اگه بدونی چقد دلم برات تنگ شده...


▂▃ More ▃▂

هرچی...

                                        ♥هرچی عشق و حس خوبھ مال تو                               

  ھرچی غربت و غم غروبھ مال من

 ♥ھرچی دریا و زمینھ مال تو

 ھرجا خشکی در کمینھ مال من

♥ حس خوب لحظھ ی دیدار مال تو

 غم روز وداع دلدار مال من 

♥ھرچی رویا تو طلوعھ مال تو 

ھرچی فریاد تو سرودھ مال من بوی  

 ♥بوی خوب گل شب بو مال تو درد عشق بی ھیاھو مال  من

 روز خوب شعر سرودن مال تو "غم روز بی تو بودن مال من" 

+گاھی اوقات انقدر دلتنگش میشی کھ اگھ خودش بفھمھ خجالت میکشھ   

توکھ بخندی ھمھ چیز حل میشھ؛تو کھ بخندی ھمن چیز خوب میشھ.بخند.بخند  

+كاش تو اين سه سالي كه عاشقونه دوست دارم،حداقل ي سالش شب تولدم با استقلال بودي:|

▂▃ More ▃▂

برای من همین خوبه...
برای من همین خوبه / که با رویات میشینم.
تو رو از دور می بوسم / تو رو از دور می بینم.

برای من همین خوبه / بگیرم ردّ دنیاتو.
ببینم هر کجا میرم / از اونجا رد شدم با تو.

همین که حال من خوش نیست / همین که قلبم آشوبه.
تو خوش باشی برای من / همین بد بودنم خوبه.

به این که بغضم از چی بود / به این که تو دلم چی نیست.
تمام عمر خندیدم / تمام عمر شوخی نیست...

برای من همین خوبه / بدونی بی تو نابودم.
اگه جایی ازت گفتن / بگم من عاشقش بودم.
...
برای من همین خوبه / که از هرکی تو رو دیده.
شبی صدبار می پرسم / ازم چیزی نپرسیده!؟.

به این که بغضم از چی بود / به این که تو دلم چی نیست.
تمام عمر خندیدم / تمام عمر شوخی نیست.....


ستاره سهیل7

درد دارد... نوشـــتن از درد، درد دارد...

این درد جراحـــتی به عــنوان یادگــاری پیشــکش مـــا کرده اســـت... یک جـــراحت عجیـــب... جراحــتی که یاد آور روزهـــایی هســـت که هســـتیم اما بـــدون تو...

هســـتیم اما با خاطـــراتت... خاطراتــــی که غـــم ها و شـــادی هایمـــان را ســـروده است...

برو ســـفر به سلامـــت ای محـــبوب تـــرین محـــبوب دلمـــان... برو ســـفر به ســـلامت زنـــده‌ایم، زنـــدگی می‌کـــنیم.

بد بـــودن حالمـــان و لبخـــند های مصـــنوعیـــمان را به دلـــت را نده...

نمـــیخواهیم فـــکرت مشـــغول حـــال بد مـــا باشد... تو فـــکر کـــن خوبیم... خوبــه خوب!

با یـــادت، با جســــمی که در کنــــارمان نیــــست ولـــی روحـــی که هـــردم بی تابـــانه فریـــاد مـــیزنیم...

((آن روز ها رفتند...آن روز های خوب...آن روزهای سالم و سرشار...آن آسمان های پر از پولک...))

دیگر بـــعد از تو تـــا آن موقـــع ای که بیـــایی خـــنده بر لـــب هایمــــان حـــرام اســـت...

اشک هایمان توشه راهت...تا آخرین نفسمان منـــتظر بازگشتت هستیم ای هـــفت ترین هـــفت دنیا!!!

دست نوشته خودم

تا یه مدتی خدافظ

▂▃ More ▃▂

فرهاد
 

درگــوشـــه ایـــ از اتـــاقـــمـــ نــشــسـتــه امـــ و دارمـــ بـــه چشـــمانـــت خیـــره میشــومـــ...

چشـــمـــ هـــایــیـــ کـــه هــمــه دنیــای منــنـــ

لبــخــند زدهــ ایـــ...چــقــد شــیریـــن...لبــخنــد مــیزنــمـــ...

تــو فـــقــط نــگــاهـــ مــیکنیـــ ولــیـــ مــنـــ بــا تــمــامـــ لبــخنــدمـــ گــریـهــ مــیکـنمـــ...

گــریهــ مــیکنمـــ...از اینــکهـــ فقــطــ عکسـهایـــت را دارمــــ...

فــقــطـــ و فـــقــطــ عکســـهایــــت را

  مـتنـــ بــالا دســتـــ نــوشتهـــ خــودمهـــ

  لعنتـــ بهتـــ بــلاگفـا...

      همــه لینــکام حـذف شـد..دوبـاره همـرو لینکــ کردمــ..هـرکی جـا مونـده از لینکا بگه بلینکمشـ

 ✗ بـازم فرهـاد و گـل ۳ امتیازیـــ...

    

ستار همدانی : بازیکنان ایران از مجیدی الگوبرداری کنند

نامجو مطلق : استقلال گل دوم را فقط روی هوش و توانایی مجیدی به ثمر رساند.

مهدی پاشازاده : مجیدی باید الگوی همه فوتبالیستها باشد
.

 

بعدا نوشت:

 ♥در تمریـن دیروز(یکشنبه) استـقـلالــ فرهـاد مجیدی دست به اقدامی پسندیده زد. بـه گزارشـ آبیتـه و بـه نقـل از اوج، در تمریـن روز یکشنبه آبی پوشان یکــ هوادار معلــول طرفــدار استقــلال در کمپـ مرحومــ ناصــر حجازی حاضـر شـده بود که فرهاد مجیـدی به صورت خصوصی به دکتر ستوده اعلام کرد به خانواده آن هوادار بگوید تمام هزینه های مربوط به فیزیوتراپی او را پرداخت می کند.(خیلی مردی کاپیتان)


▂▃ More ▃▂

دلم تنگ است…

بــا هـــرکــس خــودمــ را مــقایسـهـ میــکنم…قنــاعتمــ را درکـــ میــکنمـــ…

انــگار دلتنــگیایـــ مـــن بـــا دلـــتنگیهــایــشــانـــ فــرقــ دارد!!!!

مـــن کـــه تـــا بــحالـــ..او را در اغــوشــم نگرفته امـــ…مــن که…هنــوز او را نبــوســیده امـــ….

هنــوز که هــنوز اســتـــ..حســرت لمــس کردنـــ دســتان مهــربانشــــ را دارمـــ…

امـــا با اینــــ هـــمــهــ دلـــم تنــگـــ اســتـــ…

بـــرایــــ…

نــگــاه کـــردنشــــ

طـــرز راهــ رفــتنشـــ….

لبــخنــد شــیرینــشـــ…..

7 

 


 + فـــدای مـــردونگــیتـــ کــاپیــتانـــ...

 +مــــرد ندیــدمـــ رودستتــــــــ...

+اگــه آقایــون بذارنـــ ایشـــااله آقایـــ گلمــــ مــیشـی...

+حــرف واسهــ گفتنــ نذاشتی کاپیتانــــ...


▂▃ More ▃▂

هـــمـــیـشهـــ نــه

هـــمــیــشـــﮧ نـــــﮧ

ولــــﮯ گـــاهـــﮯ

مــیــاטּ بـــوבטּ و خـــواســتـטּ

فـ ـاصـلـــﮧ مـــﮯ اُفــتــב

وقـ ـتــهــایـــﮯ هـــســت کــــﮧ

کــســﮯ را بـــا تــمـــاҐ وجــــوב میخواهــــﮯ

ولــــــﮯ نــــبـــــــایــــב کــنـــارش بــــاشـــﮯ...

 
 
+تـــوهــرچـــقدر دوســتـــ داریــ بذارشــــ رو نیــمکتــــ...
میبــینـیــ کـــه آخـــرســـر کـــار خــودشـــو میـــکنــهــ...
 
+عزیــــــزمــــی بـــه خـــدآ کــآپـــیتــآن قــلبــمـــ

▂▃ More ▃▂

مے شَــود؟

مے شَــود ڪَمـے بـــﮧ يـــادَم بـاشے..

نَــــــﮧ..

نِمے خــواهَــم تَمـامِ مَـــטּ شَـــوے..

مے دانَــم..

ڪــار دارے..

سَــرَت شُلــــوغ اســت..

امّـا اينڪِــﮧ،فَقَــط لَحــــظِـﮧ اے بـﮧ ذِهنَـت خُطـــور ڪُـنَــد..

ڪِـــﮧ يڪــ جـايـے ڪَســے..

وَقـــتِ خــوابَــش..

بَـــراےِ تــــو اشڪ مے ريـــزَد..

ڪــافيســـــت..

ايــטּ روزهـا دُنيــا،دنيـــاےِ بـے قَـــراريهــاستــ..


▂▃ More ▃▂

كد موسيقي براي وبلاگ